DZIEŃ 1 – WYKŁADY 18 XI 2022

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Kraków ul. Babińskiego 29


8:30 rejestracja uczestników

9:00 otwarcie konferencji


Część 1 – Trauma z różnych perspektyw.

9.15 Ludmyla Novitska
„Przygotowanie psychologów i terapeutów do pracy z weteranami wojennymi”
9.45 Anna Schab-Przybycień, ks. dr Jacek Prusak
„Trauma kobiet wykorzystywanych seksualnie”
10.15 dr hab. Alicja Senejko, prof. DSW
„Trauma z perspektywy rozwojowej”

10.45 przerwa kawowa (30')


11.15 I panel dyskusyjny: w panelu biorą udział wykładowcy, prowadzi prof. dr hab. Dominika Dudek


12.30 przerwa obiadowa (1h 15')


Część 2 – Przezwyciężanie i terapia traumy.
13.45 dr Roman Solecki
„Duchowe radzenie sobie z traumą”
14.15 prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
„Przezwyciężanie traumy – praca z ciałem”
14.45 dr hab. Maciej Pilecki
„Trauma u młodzieży”
15.15 dr Ewa Kusz
„Terapia traumy seksualnej”

15.45 przerwa kawowa (30')


16.15 II panel dyskusyjny: biorą udział wykładowcy, prowadzi dr Agnieszka Fusińska Korpik

17.30 zakończenie 1-go dnia konferencji

DZIEŃ 2 – WARSZTATY 19 XI 2022

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Kraków ul. Babińskiego 29


9:00 rejestracja uczestników + poranna kawa

9:00 - 10:30 pierwsza tura warsztatów


10.30 przerwa kawowa (1h)


11:30 - 13:00 druga tura warsztatów

13:00 podsumowanie warsztatów i zakończenie konferencji

WARSZTATY:
1. Damian Leszczyński, Elżbieta Filek „Leczenie traumy za pomocą hortiterapii”
2. Małgorzata Cichocka „Psychodrama a praca z traumą”
3. ks. Grzegorz Wąchol „Trauma wynikająca z (nie) posłuszeństwa, czyli jak radzić sobie w kontaktach zależnych”
4. dr n. med. Krzysztof Szwajca „Trauma u dzieci i młodzieży”
5. ks. dr Mariusz Gajewski „Trauma i dysocjacja, a może nawet opętanie: perspektywa duchowa i psychoterapeutyczna”
6. dr Agnieszka Fusińska „Leczenie traumy za pomocą techniki VR (wirtualnej rzeczywistości)”