• PRELEGENCI

    Psychiatria i duchowość

Prelegenci2019-05-27T20:57:56+00:00

Wykłady wygłoszą m.in.:

 

dominikanin, psycholog, psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego, członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez lata pracował w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, od kilku lat prowadzi zajęcia o sektach i psychomanipulacji dla studentów Instytutu Psychologii UJ.
profesor psychologii kulturowej i psychologii religii. Kieruje Katedrą Psychologii Religii i Duchowości na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i innych grup migrantów. Prowadzi również badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych, wspierających procesy dialogu międzykulturowego. Prowadzi badania wśród dzieci migrantów (dzieci uchodźców, dzieci polskie z powrotów emigracyjnych, dzieci migrantów ekonomicznych). Jako kierownik zespołu badawczego przygotowała raport o problemach przeżywanych przez dzieci z rodzin polskich powracających po kilkuletnim okresie emigracji, do Polski.
lekarz, zajmujący się psychiatrią i psychoterapią, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, lekarz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie zajmuje się również psychoterapią (indywidualną i grupową). Zawodowo interesuje się m.in. tematyką styku psychoterapii i religii oraz przeżywania duchowości. Prowadzi w gabinecie prywatnym terapię m.in. osób duchownych.
małopolski konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, lekarz w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
profesor nauk humanistycznych, prawnik, filozof, logik, teoretyk prawdy. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
uczestniczy aktywnie w działaniach Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Kraków i Akademia Liderów -COGITO, które poprzez działalność edukacyjną, medialną oraz publicystyczną ma przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorujących
specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie. Prowadzi psychoterapię w podejściu psychoanalitycznym
absolwentka Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką
Ukończył filozofię, specjalizuje się w psychologii. Obecnie jest członkiem-analitykiem School of Psychoanalysis for for the Lacanian Field. Założył Instytut Kliniki Więzi Społecznych (ICLeS). Od lat 70. praktykował psychoanalizę jako klinicysta i trener. Od 2000 roku wykłada psychologię i psychopatologię więzi rodzinnych w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
 
 

Warsztaty poprowadzą m.in.:

 
 

ks. Jacek Prusak, jezuita, rzecznik Akademii Ignatianum w Krakowie, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii AIK, psychoterapeuta w Centrum Dobrej Terapii, publicysta i współpracownik Tygodnika Powszechnego.

Mariola Milik jest członkiem Zespołu Wsparcia Duchowego działającego przy Interdyscyplinarnym Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Z wykształcenia jest biologiem (mgr biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) i teologiem (mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – UPJPII), ukończyła też studia podyplomowe Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej na UPJPII. Przez pięć lat pracowała w Benson-Henry Instytute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, gdzie współuczestniczyła w badaniach nad Relaxation Response (RR).

Ukończyła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o rodzinie – specjalność poradnictwo i mediacje. Obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im dr. J. Babińskiego w Krakowie jako terapeuta w Zespole Wsparcia Duchowego, który działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów. Pracuje również jako sądowy kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich.

Kapelan Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, adiunkt w katedrze psychologii pastoralnej, pracownik Instytutu Teologii Praktycznej UPJP2 w Krakowie.

dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki”. Mieszka w krakowskim klasztorze Dominikanów
kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny tej uczelni. Psychiatra oraz certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
lekarz psychiatra na oddziale terapii uzależnień w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Kobierzynie
psycholog, redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”. Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Członek Honorowy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie oraz członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego
specjalista psychiatra. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
psycholog, seksuolog, terapeutka
psycholog, nauczyciel zen i opat związku wyznaniowego Buddyjska Wspólnota Zen Kannon
Magister psychologii UJ. Od 2009 roku wolontariuszka Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
psycholog, psychoterapeuta. Adiunkt w SWPS WZ Katowice. Zajmuje się psychologią kulturową, psychologią zdrowia, społeczności, religii a także psychoterapią i psychologicznymi aspektami śmierci
 
 
doktor nauk humanistycznych, religioznawca, psycholog religii, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się psychologią religii i duchowości, interfejsem psycho-kulturowym (psychologia kulturowa, antropologia psychologiczna, komunikacja międzykulturowa), nowymi ruchami religijnymi i kulturowymi (szczególnie współczesnym pogaństwem) oraz kulturą krajów skandynawskich.
polski duchowny ewangelicko-augsburski, teolog, psychoterapeuta, ekumenista, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie. Pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Został mianowany członkiem Komisji Krajowej Światowej Federacji Luterańskiej.

 

Szanowni Państwo,

ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi:
– do końca września 2019 r.:
za 1 dzień – 200 PLN, za 2 dni – 250 PLN
dla studentów, doktorantów, pielęgniarek, sióstr zakonnych i kleryków:
za 1 dzień – 150 PLN, za 2 dni – 200 PLN

 

– od 1 października 2019 r.:
za 1 dzień – 250 PLN, za 2 dni – 300 PLN
dla studentów, doktorantów, pielęgniarek, sióstr zakonnych i kleryków:
za 1 dzień – 200 PLN, za 2 dni – 250 PLN

 

Aktualnie rejestracja możliwa jest jedynie na dzień warsztatowy konferencji (dzień 2 - sobota). Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt mailowy.

Po dokonaniu rejestracji na Konferencję prosimy o uregulowanie opłaty. Równocześnie prosimy o wybór maksymalnie 2 warsztatów, w których chcą Państwo uczestniczyć oraz o przekazanie niniejszego wyboru drogą mailową na adres mailowy: katedrapsychiatrii@cm-uj.krakow.pl

Podczas zapisów na warsztaty liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

Konto do wpłat za uczestnictwo w Konferencji:

 

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych, ul. Beskidzka 37/7, 30-611 Kraków
Bank PEKAO SA
19 1240 4719 1111 0000 5176 7840
Koniecznie z dopiskiem "Duchowość”

 

Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówką podczas trwania Konferencji.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Organizator            Patronat  

 
 

Współorganizatorzy

 
 

Patronat medialny