• PRELEGENCI

    Psychiatria i duchowość

Prelegenci

Wykłady wygłoszą m.in.:

 

psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka i wykładowca. Urodziła się w okupacyjnej Warszawie. Po studiach trafiła do kliniki psychiatrycznej kierowanej przez prof. Andrzeja Jusa. W 1977 r. została doktorem habilitowanym na podstawie pracy pt. Społeczna i emocjonalna adaptacja rodzin osób chorych psychicznie. W 1979 r. studiowała psychoterapię na Namysłowska objęła kierowanie Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie terapia rodzin stała się podstawową formą leczenia – głównie młodzieży. Szkoliła młode kadry terapeutów rodzinnych rekrutujących się spośród psychiatrów i psychologów. W 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Przez dziesięć lat pełniła funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy ministrze zdrowia. Jest autorką podręcznika Terapia rodzin. Pod jej redakcją powstała także książka Psychiatria dzieci i młodzieży, będąca pierwszym w Polsce nowoczesnym podręcznikiem poświęconym temu tematowi. Opublikowała ponad sto prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie prowadzi wykłady, superwizję i psychoterapię, zarówno indywidualną, jak też terapię par i rodzin, w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. (za: https://wiez.pl/author/irenanamyslowska/)
psycholog, etnolog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, adiunkt w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują jakościowe badania procesu terapii rodzin i par, teorii więzi i koncepcji mentalizacji do diagnozy i terapii osób dorosłych a także badanie uwarunkowań przeżywania żałoby w rodzinie i w parze z perspektywy kulturowej: rytuały przejścia, teorii więzi i mentalizacji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (za: https://katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/zespol/zaklad-terapii-rodzin-i-psychosomatyki/)
psycholog o specjalizacji psychologia społeczna i marketing polityczny, wykładowca UJ. Na stałe związana jest z magazynem „Wysokie Obcasy”, gdzie zajmuje się pisaniem felietonów. Wydała dwa tomiki poezji zatytułowane „Ciemnia” i „Tkanka”. Swoje doświadczenie polityczne wykorzystała do napisania znanego przewodnika, wyjaśniającego tajniki kampanii wyborczych. Dzieło to, pt. „Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej”, skierowane jest przede wszystkim dla osób, które zawodowo zajmują się polityką. W 2021 roku opublikowana została kolejna jej książka pt. „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie”. (za: https://www.znak.com.pl/autor/Natalia-de-Barbaro)
pracowniczka Zespołu Wsparcia Duchowego działającego przy Interdyscyplinarnym Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Z wykształcenia jest biologiem (mgr biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) i teologiem (mgr teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), ukończyła też studia podyplomowe Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej na UPJPII. Przez pięć lat pracowała w Benson-Henry Instytute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, gdzie współuczestniczyła w badaniach nad Relaxation Response (RR).
Biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WNS UPJPII, prorektor ds. studenckich i dydaktyki UPJPII w latach 2014 - 2018, który od lipca 2017 r. pełnił także funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Opublikował ok. 150 artykułów z zakresu wychowania dzieci i młodzieży. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych. Jest twórcą podręcznika „Zarys teorii wychowania”, a także m.in. monografii, takich jak: „Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie”, „Samotność globalnego nastolatka”.
Kapelan Szpitala klinicznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, adiunkt w katedrze psychologii pastoralnej, pracownik Instytutu Teologii Praktycznej UPJP2 w Krakowie. Pomysłodawca i realizator projektu utworzenia Zespołu Wsparcia Duchowego dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Autor różnych publikacji, m.in. „Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna”, „ Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka”.
teolog, filozof, absolwent studium psychoterapii KUL. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie św. Pawła w Ottawie. Zafascynowany człowiekiem, dlatego prowadzi badania interdyscyplinarne począwszy od neurobiologii poprzez filozofię, psychologię aż do teologii. W 2021 roku ukazała się jego ksiązka pt. „Po pierwsze pomagać. O burzliwym związku psychologii i wiary”. (za: https://niniwa.pl/autorzy/o-andrzej-jastrzebski-omi/)
lekarz psychiatra pracuje na co dzień w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie
 

Warsztaty poprowadzą m.in.:

 
 

ks. Jacek Prusak, jezuita, rzecznik Akademii Ignatianum w Krakowie, adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii AIK, psychoterapeuta w Centrum Dobrej Terapii, publicysta i współpracownik Tygodnika Powszechnego.

kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny tej uczelni. Psychiatra oraz certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
lekarz psychiatra na oddziale terapii uzależnień w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Kobierzynie

Kapelan Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, adiunkt w katedrze psychologii pastoralnej, pracownik Instytutu Teologii Praktycznej UPJP2 w Krakowie.

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, pracownik naukowo dydaktyczny CMUJ w Krakowie, Katedra Psychiatrii. Autor i współautor prac naukowych.
specjalista psychiatra, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od 1999 roku. Jest adiunktem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się dydaktyką dla studentów i lekarzy oraz pracą naukową. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych osób w podeszłym wieku.
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pełni obowiązki kierownika Katedry Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest delegatem diecezjalnym w sprawach dotyczących wykorzystania osób małoletnich oraz duszpasterzem akademickim.
pracę doktorską obronił w 2015 roku na Wydziale Komunikacji Społeczno - Instytucjonalnej Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Studiował także w Szkole Dziennikarstwa na Uniwersytecie Missouri w Columbia w USA. Po powrocie do Krakowa pełnił funkcję rzecznika prasowego Archidiecezji Krakowskiej oraz kierownika Redakcji Programów Katolickich im. ks. Andrzeja Baczyńskiego TVP Kraków. Pełni funkcje kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.
w 2019 roku obronił pracę doktorską z zakresu nauk teologicznych o specjalizacji teologii praktycznej. Pracuje w Katedrze Teologii i Psychologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, jest także kapelanem Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. W swojej działalności naukowej podejmuje tematy związane z opieką duchową i psychologiczną chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych.
Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1996 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim, w Klinice Psychiatrii Dorosłych, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i egzystencjalnym dla osób z problemami nerwicowymi, lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości oraz psychoterapię par. Ma także doświadczenie w diagnostyce psychologicznej oraz neuropsychologicznej osób dorosłych.
Psycholog, psychoterapeuta, przez około 10 lat pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik naukowo dydaktyczny Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii atestowane przez PTP. Etatowy pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodziezy Szpitala Uniwersyteckieg w Krakowie oraz pracownik naukowo dydaktyczny Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ

W panelu wezmą udział m.in.:

 
 

na codzień pracuję w nadmorskiej parafii w Dąbkach k/Darłowa. Od 2000 roku prowadzi praktykę terapeutyczną oraz pomaga jako psychoterapeuta w poradni katolickiej w Koszalinie. Ukończył trzyletnie szkolenie na psychoterapeutę psychoanalitycznego i roczne studium pomocy psychologicznej w Trójmiejskim Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W latach 1979-2021 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Aktualnie prof. UPJPII, pracuje w Katedrze Psychologii. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. W latach 2013-2019 biegły w Krakowskim Sądzie Kurialnym. Zajmuje się m.in. rozwojem człowieka w biegu życia i jakością relacji rodzice- dzieci, szczególnie dzieci dorastających.

 

Szanowni Państwo, 

ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za uczestnictwo w Konferencji i warsztatach - w kontakcie osobistym wynosi:
– do końca pażdziernika 2021 r.:
200 PLN
dla studentów, doktorantów, pielęgniarek, sióstr zakonnych i kleryków: 
150 PLN

Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji - online wynosi:

– do końca października 2021 r.:
50 PLN

dla studentów, doktorantów, pielęgniarek, sióstr zakonnych i kleryków:
nie przewiduje się zniżki

Wpłaty należy dokonywać po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego na konto:

ALIOR BANK SA 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Z dopiskiem w tytule zapłaty: 

"Psychiatria i duchowość całość" - dla opcji uczestnictwa w kontakcie osobistym w konferencji i warsztatach 

"Psychiatria i duchowość online” - dla opcji uczestnictwa w konferencji online

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Organizator            Patronat  

 
 

Współorganizatorzy

 
 

Patronat medialny