• FORMULARZ REJESTRACJI

    Psychiatria i duchowość

Formularz rejestracji

Dane uczestnika

Dane do faktury


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) ("Rozporządzenie Ogólne") oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zgłoszenia oraz realizacji uczestnictwa w konferencji pt. Psychiatria i duchowość – Więź, organizowanej przez UPJPII we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie, Katedrą Psychiatrii CMUJ oraz Akademią Ignatianum.